História Časovej Banky

Časové banky sú tu s nami oddávna. Dlhé roky funguje susedská výpomoc a množstvo domov bolo postavených prostredníctvom časovej banky bez toho, aby niekto vedel, čo je časová banka.

Na mnohých miestach tento systém stále funguje nech sa nazýva akokoľvek. Horšie je to tam, kde sa zabudlo na jednoduché veci ako je pomoc v núdzi, pocit užitočnosti alebo sila komunity.

So systémom časovej banky ako prvý verejne vystúpil Edgar Cahn, právnik z Washingtonu, ktorý písal prejavy pre prezidenta Kennedyho.
Hovorí, že myšlienka mu napadla v nemocnici, keď sa zotavoval zo srdcového infarktu, ktorý dostal vo veku 44 rokov. I napriek tomu, že sa o neho starali traja lekári a deväť sestričiek cítil sa viac ako mizerne. Toto nebolo spôsobené zlým zdravotným stavom ale pocitom absolútnej zbytočnosti.

Bolo veľmi kruté si uvedomiť, že pre trhovú ekonomiku je so svojim srdcom viac už nepoužiteľný. Ako hovorí, bolo ťažké si tento fakt pripustiť. Ešte smutnejšie bolo, že nie je jediným, ktorý sa v takejto situácii ocitol.
Preto mu napadlo, že musí predsa existovať niečo, čo by mohlo pomôcť. Veľmi ľahko si dokázal predstaviť inú, nepeňažnú ekonomiku.
A ak si inú ekonomiku vieme predstaviť, tak ju musíme vedieť aj vybudovať.
Dnes na svete funguje okolo 300 funčných schém, ktoré su postavené na myšlienke časovej banky. Každý z týchto sastémov používa ako účtovaciu jednotku jednu hodinu práce.
Systém je najviac rozšírený v USA a Veľkej Británii. Nemalé úspechy ale zaznameníva i v Japonsku a slovenská schéma, ktorá je prvá svojho druhu (najväčšia skupina členov pozostáva z detí) v ničom nezaostáva.

 

Každý z týchto systémov je postavený na 4 základných pilieroch:
- Sociálny kapitál - časová banka umožňuje navzájom neznámym ľudom alebo organizáciám si vzájomne pomáhať. Každý každému a následne každý svojej komunite.
- Užitočnosť každého - v rámci časovej banky neexistuje nikto, kto by nemohol poskytnúť pomoc a nebol by určitým spôsobom výnimočný.
- Rovnosť - účtovacou jednotkou v systéme je jedna hodina, ktorá je pre každého rovnako dlhá. Bez ohľadu na to, či mu bolo súdené sa stať právnikom alebo zametačom ulíc.
- Vzájomnosť - v systéme je každý príjemcom i darcom. Tým že pomoc príjimete, niekomu dalšiemu ukážete, že si jeho schopnosti vážite a sú pre Vás dôležité.

Znie to ako utópia, ale funguje to!!!