Časová Banka a súd pre mladistvých

Washington, patrí medzi mestá s najväčšou kriminalitou na svete. Novinkou v trestnom poriadku niektorých štvrtí je možnosť nebyť súdený normálnym súdom. Táto výnimka platí ale len pre tínedžerov, ktorí sú zatknutí po prvý krát. Tento súd je netypický nie len svojou veľkosťou, ale najmä porotou, ktorá tu zasadá. Táto sa skladá z už trestaných tínedžerov. Títo tínedžeri sú platení v časových peniazoch, ktoré môžu použiť podobne ako v Chicagu - na nákup starých počítačov. Uložený trest je vždy v podobe verejnoprospešných prác - pomoci v komunite, alebo výcvikom, školením, tréningom. Týmto spôsobom zarábajú svoj časový kredit i trestaní a majú rovnakú možnosť kúpiť si starý počítač.
Každý, kto sa dostane pred súd, musí prejsť tréningom, aby sa mohol stať sudcom. Zistilo sa, že tí, ktorí išli pred takýto súd a na takomto súde sedeli v porote, sa už opätovne neprevinili.