Impressum

Za pomoc pri budovaní Časovej Banky ďakujeme:

 

Ďakujeme všetkým za príspevok vo forme 2% z daní občianskemu združeniu BartTime, ktoré zastrešuje vznik Časovej Banky. Do teraz sme obdržali čiastku 361,- Eur. Z tohoto príspevku pôjde polovica na organizáciu a propagáciu Časovej Banky na Slovensku druhá polovica pôjde na budovanie projektu Timenet (Mámčas) ktorý má byť komerčnejšia verzia Časovej Banky.

 

 

Nadácií Intenda za udelenie grantu pre vývoj portálu pod názvom 

"Oživujeme verejný priestor"

 

www.intenda.sk

 

 

Firme Axonpro s.r.o. za poskytnutie priestoru na internete
www.axonpro.sk

 

Firme 4web za konfiguráciu drupalu, špeciálne Danovi Hetešovi

www.4web.sk

 

Robovi Zelníkovi za pomoc pri budovaní portálu, preklade textu do slovenčiny

http://ekonomika.tvorivo.sk/

 

Zuzane Polačkovej za dodanie materiálu a zavedenie Časovej Banky v Rajeckých Tepliciach. Bola to jedna z naväčších motivácií.

OZ Kultúra, ktoré vykonalo kus práce, aby Časová Banka pomáhala ľudom.


Dušanovi Sadloňovi
za Časové Kráľovstvo

 

Toto nás motivovalo (zdroj: Ekonomika tvorivo)

 

Za vytvorenie nového loga

srdečná vďaka Jurajovi Mikolášovi

 

Ako môžem prispieť?

 

 

Okrem aktívnej účasti v systéme časovej banky je možné prispieť k jej rozvoju viacerými spôsobmi. Hovorte o časovej banke so svojimi kamarátmi, rodinou, známymi. Čím viac nás bude, tým viac možností nám Časová Banka ponúkne. Ak máte návrhy alebo pripomienky, neváhajte a píšte.

Ak ste graficky, programátorsky, marketingovo alebo akokoľvek inak zručný a chceli by ste sa podieľať na príprave materiálov o časovej banke či update webovej stránky, budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete.
 
Pomoc akéhokoľvek druhu je vítaná....

 

e-mail: office@casovabanka.sk