Časová Banka a poisťovacia spoločnosť

Prvým miestom, kde sa systém časovej banky otestoval, bola poisťovacia spoločnosť v Brooklyne, v New Yorku.
Bola to poisťovacia spoločnosť, ktorá sa špecializovala na starších ľudí. Vedenie poisťovne bolo presvedčené že svojich klientov môžu udržať zdravšími, ak k nim budú posielať dobrovoľníkov, aby ich navštívili alebo nakúpili im. Fungovalo to. Klienti boli spokojnejší, v lepšej duševnej pohode a najmä vďaka pomoci dobrovoľníkov bolo pre nich možné zostať bývať vo svojich domovoch a neboli nútení sa sťahovať do rôznych penziónov.
Prišlo ale k veľkému prekvapeniu. To prekvapenie bolo, že ľudia, ktorí boli spočiatku klientmi sa začali zapájať i ako dobrovoľníci. A na týchto mal nápad azda najsilnejší vplyv. Títo sa prostredníctvom svojej služby okoliu opäť stali plnohodnotnými členmi komunity, čo im dodávalo nesmiernu spokojnosť a sebauspokojenie.
Toto sa samozrejme odrazilo i na ich zdravotnom stave, ktorý bol zrazu lepší a poisťovacia spoločnosť ich mohla nechať platiť časť ich poistky v časových peniazoch. V súčasnosti sa tento systém, ktorý vznikol ako pokus, nazýva „člen členovi.“ a funguje už trinásť rokov.
Systém sa postupom času rozšíril do celého New Yorku. Kvôli podpore systému poisťovňa vytvorila množstvo ďalších možností, prostredníctvom ktorých je možné minúť svoje časové peniaze.
Napríklad si môžete kúpiť stravovacie poukážky, môžete si kúpiť prístroj, ktorým si môžete zmerať krvný tlak. Alebo si môžete kúpiť cesty taxíkom, alebo pomoc od právnika.
Majú skupiny, ktoré chodia na prechádzky. Majú skupiny, ktoré pomáhajú postihnutým ľuďom.
Zorganizovali údržbársku čatu domácich majstrov. Vďaka ktorej sedemdesiat až osemdesiat roční muži chodia po meste v dvojiciach s náradím, so sadou nástrojov a robia drobné opravy. Opravujú kľučky na dverách, upevňujú malé stĺpiky, stavajú bezpečnostné zábradlia...
Všetko toto je platené v časových peniazoch.