Časová Banka a rozvoj komunity

 

Vo Veľkej Británii funguje približne 60 systémov časovej banky, ktoré sa nešpecializujú na jeden konkrétny problém alebo jednu konkrétnu cieľovú skupinu. Tieto sa snažia byť užitočné pri budovaní celej komunity – vytvárania obcí, mestských štvrtí alebo ulíc príjemnejších pre život obyvateľov.
Snažia sa so susedov vytvárať veľké rodiny, miesta, kde je bezpečné bývať a kde sa deti môžu hrať na ulici.
Cieľom každej z týchto časových bánk, či na nazývajú Fair Share, Comunity Unit alebo Time Bank, je spájať neznámych ľudí a vytvárať pozitívne väzby, ktorých existencia ovplyvňuje život konkrétneho miesta.
Prostredníctvom takejto banky je možné zabezpečiť a poskytnúť služby najrôznejšieho druhu od opravy automobilu, postráženie detí, vyvenčenie psa až po upečenie svadobnej torty.
Každý z týchto systémov je postavený na presvedčení, že i tá najizolovanejšia a najchudobnejšia komunita v sebe obsahuje nesmierny vnútorný potenciál, ktorý stačí odhaliť.


"Neviem ako to bude fungovať práve u nás, ale znie to dobre, tak sa to oplatí skúsiť".
 

Krok prvý - štart
Krok druhý - členovia
Krok tretí - aktivity
Krok štvrtý - spájanie ľudí
Krok piaty - tréning
Krok šiesty - použitie časových peňazí 1.
Krok siedmy - podpora trhu

 

Krok prvý - ŠTART

 

[ štart | členovia | aktivity | spájanie ľudí | tréning | čas.peniaze | podpora trhu ]
Ako sa v skutočnosti dá zrealizovať projekt časových peňazí?
Potrebujete - najmä čas a nejakú energiu
- telefónnu linku a odkazovač
- počítač s programom pre vedenie časovej banky (je voľne dostupný)
- skôr alebo neskôr miesto, kde sa členovia časovej banky môžu stretávať
Najdôležitejšie zo všetkého je ale presvedčenie, že časové peniaze sú to pravé, prostredníctvom čoho je možné urobiť zmenu. Veľkú zmenu.
Postupom času budete potrebovať množstvo ďalších vecí, ale tie prídu samé od seba a v tomto štádiu sa nimi nemusíte zaoberať.
Ak si netrúfate iniciovať a realizovať myšlienku sám, potrebujete niekoho, kto vám pomôže. Musí to byť osobnosť, ktorá nepovažuje budovanie komunity len za obyčajné zamestnanie, alebo prostriedok ku získaniu príjmu robením dobrej veci. Nie je to obyčajná práca. Začína ako záväzok a mala by prerásť do práce robenej s láskou. Potrebujete nájsť nadšeného "bežca na dlhé trate".Krok druhý - ČLENOVIA


[ štart | členovia | aktivity | spájanie ľudí | tréning | čas.peniaze | podpora trhu ]
Pre začiatok stačí zapojiť štyroch - piatich vašich priateľov, alebo ľudí, ktorým ešte niečo hovorí význam slova komunita a veria v jej silu. Naozaj nie je potrebných veľa ľudí, aby ste otvorili časovú banku. Takúto skupinu môže vytvoriť takmer každý.

Jedna z najpríjemnejších vecí, ktoré zistíte, je fakt, že ľudia sa zapoja radi. Nebudete potrebovať ľudí "naháňať" a presviedčať.
Dá sa povedať, že ľuďom dáte návrh, nejakú alternatívu. Veľmi skoro začnete byť pre banku najmä tým, čo ju bude podopierať a nie tým, kto bude vyhľadávať nových členov. Nesnažte sa ale získať viac členov, pokiaľ sa na to nebudete cítiť pripravený.
Viac členov znamená aj väčší okruh ľudí, ktorí sa o myšlienku zaujímajú a chcú sa aktívne nezapojiť. Otázka znie ako práve týchto ľudí zaangažovať, vysvetliť im princípy banky a pomôcť im nájsť to, čo môžu ponúknuť oni.
Dobrý nápad pri práci s hocakým médiom vždy prinesie množstvo nových členov. Obyčajná novinová správa to nikdy nedokáže. Vychovávajte si preto svojich novinárov. Ponúknite príbehy, z ktorých časové peniaze vzídu ako nová iniciatíva, ktorá ponúka inovatívnu odpoveď na dôležitý problém alebo otázku.
Určite zistíte, že zapojiť nových ľudí nie je ťažké. Ťažšie je ale týchto ľudí udržať. Musí vám byť vopred jasné, aké aktivity a podujatia máte pre nich pripravené. Túto otázku vám totiž položia aj oni.Krok tretí - AKTIVITY


[ štart | členovia | aktivity | spájanie ľudí | tréning | čas.peniaze | podpora trhu ]
Aby sa banka stala úspešnou, musíte splniť základnú podmienku: musíte zabezpečiť dopyt po službách, ktoré vaši členovia ponúkajú.
Títo sa rozhodli venovať myšlienke svoj čas a energiu - dokázali, že myšlienke veria. Využiť ich ponuku ihneď, je kľúčom k ich ďalšej aktivite. Znamená to, že ste ponuku pochopili, že si ju vážite a považujete za hodnotnú. Neschopnosť ju využiť, znamená pre vás prehru. Je to ako keby ste odmietli ich dobrú vôľu a ochotu pracovať.
Na tento fakt buďte pripravení a majte v zálohe vždy dostatok práce. Zapájanie nových členov musí byť dôkladne naplánované a radšej zvoľte pomalšiu cestu. Potrebujete istotu, že ich ponuka pracovať bude využitá.
Pri začiatočníkoch sa sústreďte na základné veci. Využívajte najmä ponuku, ktorá zabezpečí základné ľudské potreby. Postupom času členovia začnú prichádzať s množstvom nových aktivít, pre začiatok však využívajte najmä túto prácu. Môže to byť napríklad nakupovanie, návštevy doma, robenie spoločnosti, poskytnutie odvozu, pomoc s domácimi úlohami. Môžu si napríklad s niekým zahrať karty alebo sa s ním naobedovať.
Tým, že členovia časovej banky tieto zdanlivo bezvýznamné a normálne aktivity robia, budujú nové vzťahy v rámci komunity, obnovujú puto, ktoré spája suseda so susedom. Venujú sa aktivitám, ktoré sú rozhodujúce pri opätovnom vybudovaní siete, ktorá podporuje dobré vzťahy v komunite.
Pretože len málokto sa venuje tomuto druhu práce a väčšina ju za prácu ani nepovažuje, noví členovia nemusia spočiatku rozumieť, prečo je tak dôležité niekomu zatelefonovať. Časovým peniazom a najmä činnostiam, prostredníctvom ktorých ich môžu zarobiť, nebudú pripisovať veľký význam. Krok štvrtý - SPÁJANIE ĽUDÍ


[ štart | členovia | aktivity | spájanie ľudí | tréning | čas.peniaze | podpora trhu ]
Spojiť dvoch ľudí - toho čo pomôže, s tým, ktorý pomoc potrebuje, obyčajne vyžaduje nejaký podporný systém. V schéme časových peňazí je týmto systémom koordinátor, ktorý plní funkciu akéhosi "dohadzovača".
Ak sa o vašu banku ľudia zaujímajú a prácu máte detailne naplánovanú, znamená to, že ste na správnej ceste.
Je tu ale otázka, ktorej čelí každý, kto začína rozbiehať novú časovú banku. Teda: Ako spojíte nových členov a ich ponuku s komunitou?
Otázka dosť vážna na to, aby sa stala základnou.
Aby veci začali fungovať, noví členovia musia byť zorientovaní. Musíte im vysvetliť reálne
výhody časových peňazí a predstaviť aktivity, ktorými môžu začať.
Veľmi efektívne je, keď im dáte úlohu, aby do budúceho stretnutia zarobili a minuli dva časové peniaze. Týmto môžu začať.
Na ďalšom stretnutí im dajte príležitosť porozprávať o tom, čo pre svoje okolie urobili a čo od neho prijali. Vo všeobecnosti, je pre každého jednoduchšie časové peniaze zarobiť ako ich minúť vo svoj prospech.
Je vašou úlohou každému vysvetliť, že použitím časového peniazu vyjadríte úctu schopnostiam a ponuke iných členov banky a niekomu ďalšiemu dáte možnosť zažiť pocit
užitočnosti.
Osobná skúsenosť so zarobením a použitím časových peňazí, ktorú získali vďaka vašej úlohe, im dodá presvedčenie, ktorá im pomôže pri ďalších aktivitách.
Niektoré časové banky uzatvárajú dohody o spolupráci s inými organizáciami, združeniami, nemocnicami, domovmi dôchodcov, komunitnými centrami, školami - teda s organizáciami, ktoré potrebujú pomoc. Členovia banky potom môžu pracovať i pre tieto organizácie.
Ak sa rozhodnete spolupracovať s inými organizáciami a svojim členom dať možnosť pre ne pracovať, musíte si položiť dôležitú otázku, či budú tieto organizácie za pomoc platiť opäť v časových peniazoch alebo nejakou inou formou.
Členom časovej banky, ktorí inštitúcii venovali svoj čas a energiu sa táto môže odmeniť napr. vo forme služieb, ktoré ponúka. Toto ale samozrejme záleží na vašej vzájomnej dohode.Krok piaty - TRÉNING

 

[ štart | členovia | aktivity | spájanie ľudí | tréning | čas.peniaze | podpora trhu ]
Aby noví členovia vedeli ako sa zapojiť a dokázali sa zorientovať, budú potrebovať nejaké školenie alebo tréning.
Organizujte čo najviac informačných a tréningových stretnutí, na ktoré pozvete už aktívnych členov. Ich skúsenosti a nadšenie dokážu viac ako množstvo teoretických rečí. Na každé si prichystajte úlohu ako napríklad "zarob a spotrebuj 2 jednotky", ktoré bolo predstavené v predchádzajúcom kroku. Nezabúdajte opäť na hlavnú zásadu - zapojte ľudí do programu pomoci iným ihneď.
Koordinátori časových peňazí tieto školenia a podujatia organizujú každý inak. Tvorivosti a nápaditosti sa medze nekladú.
Organizujte množstvo spoločenských stretnutí (nikdy ich nenazvite tréningom alebo školením, večierok znie atraktívnejšie), na ktorých sa vytvorí skupina nových známych. Snažte sa, aby prišli i ľudia, ktorí sú považovaní za "problémových" klientov. Potom im dajte úlohu, aby do budúceho stretnutia pre niekoho z tejto skupiny urobili niečo pekné, čo im dá pocit užitočnosti a exkluzivity. Nech poskytnú takú pomoc, ktorú vedia ako sa robí a ktorú robia. Naplánujte si ďalšie stretnutie. Na tomto sa s nimi podeľte o ich skúsenosť, nechajte ich rozprávať o tom čo urobili a ako sa cítili.
Ľudia sami zistia, že sú výnimočný, pretože urobili niečo cenného pre svoje okolie.
Atraktívne sú aj rôzne hry ako napríklad tombola alebo lotérie, v ktorých sa súťažné tikety kupujú za časové peniaze. Tieto dokážu zapojiť náhodných cudzích ľudí, ktorí budú mať prijať alebo poskytnúť nejakú pomoc. Z mnohých sa určite stanú členovia.Krok šiesty - POUŽITIE ČASOVÝCH PEŇAZÍ


[ štart | členovia | aktivity | spájanie ľudí | tréning | čas.peniaze | podpora trhu ]
Možno si myslíte, že použitie časových peňazí bude pre vašich členov hračkou a v celom procese je práve použitie ten najmenší problém.
Opak je pravdou! Určite aj podľa seba viete, že poskytnúť pomoc niekomu inému nie je tak ťažké ako si priznať, že pomoc potrebujete práve vy.
Prečo tento rozdiel medzi "profesionálmi" a členmi bánk vzniká? Spomenutý fakt demonštruje, že to, čo si ľudia za svoje časové peniaze chcú kúpiť nie je vždy tovar pre osobnú spotrebu alebo špecializované služby. Toto sú veci, ktoré si môžu kúpiť v rámci bežného obchodu za obyčajné peniaze.
Členovia si asi chcú kúpiť najmä niečo iné. Napríklad bezpečnosť, prekonanie izolácie a zraniteľnosti alebo spoločnosť, ktorá podporuje ich hodnoty a váži si tých, ktorí sú im verní. A toto všetko nie je súkromný majetok. Je to niečo, čo môžeme nazvať verejným dobrom.
Spomínané verejné dobro, ktoré v našich životoch hrá dôležitú úlohu, je v bežnej trhovej ekonomike prehliadané, pretože trh sa stará najmä o materiálne vlastníctvo.
Vieme, že zvyšovanie kvality života všetkých ľudí v bezprostrednom okolí je pre nás ako každého jednotlivca kľúčovou úlohou. Dobré vzťahy v komunite znižujú napríklad kriminalitu a naše deti zostávajú v bezpečí.
Bezpečnosť, dôvera a neformálna podpora sa nedá kúpiť tak jednoducho ako nožíky z teleshopingu. A v tom je problém.
Ako tento "tovar" získať? Jednou z možností sú časové peniaze. Ich vlastnosťou, ktorá ich robí výnimočnými a dôležitými je fakt, že spomínané verejné dobro dokážu zveľaďovať. A to aj v tom prípade ak kredit jednotlivých členov zostane nevyčerpaný.
Členovia časovej banky si "tovar" vedený pod názvom verejné dobro nekupujú. Robia niečo lepšie. Tým, že časové peniaze zarábajú, vytvárajú komunitu a pritom prijímajú výhody "tovaru", ktorý túto komunitu tvorí.
Nepoužité časové peniaze môžu slúžiť ako poistka. Platíte ju, ale v kútiku duše dúfate, že ju nikdy nebudete potrebovať. Kupujete si pocit bezpečia a dostávate to, za čo zaplatíte.
Čo týmto všetkým chceme povedať, je fakt, že časové peniaze sú schopné zabezpečiť to, čo ponúkajú, teda príjemné miesto pre život, aj v tom prípade, ak množstvo z nich zostane nepoužitých. Takže znepokojenie týkajúce sa nepoužitých časových peňazí môžeme z tohto pohľadu kľudne hodiť za hlavu.
Pri získavaní nových členov, vám niektorí určite položia otázku, čo si za svoj zarobený kredit budú môcť kúpiť. A buďte si istý, že nemyslia práve na dobrý pocit alebo lepšie vzťahy so susedmi. Pýtajú sa, či môžu za časové peniaze jesť, platiť nájomné, cestovné alebo za ne dostať oblečenie.
Títo potencionálni členovia chcú svojou otázkou povedať, že potrebujú obyčajný spotrebný tovar, ktorý nemajú a nemôžu si ho v rámci normálneho trhu asi kúpiť. Získanie tohto tovaru je pre nich vysokou prioritou. Ak vytvoríte možnosť ho za časové peniaze získať, táto kategória ľudí sa zapojí s nadšením.
Ich prítomnosť prinesie do časovej banky ďalší rozmer. Ľudia, ktorí boli odsúdení na pasívne prijímanie sociálnej pomoci, sa menia na spolupracovníkov a partnerov. Budovanie verejného dobra sa nenápadne vkráda i medzi ľudí, ktorí nad nim veľa nerozmýšľajú.

 

Krok siedmy - PODPORA TRHU


[ štart | členovia | aktivity | spájanie ľudí | tréning | čas.peniaze | podpora trhu ]
V tomto ohľade časová banka nie je príliš odlišná od akejkoľvek inej firmy fungujúcej v rámci bežnej, oficiálnej ekonomiky. Každá z nich pozná silu reklamy a vie, že musí využiť všetky možnosti, ktoré podporujú trh..
Nasledujúce nápady boli vyvinuté už zabehnutými časovými bankami. Sú uvedené ako inšpirácia. Niektoré z nich sú vo vašej konkrétnej situácii možno použiteľné, iné nie. Nezabúdajte ale, že pri časových peniazoch nikdy neprestávame s objavovaním. Na to, aby veci fungovali, potrebujete značnú dávku nápaditosti.
"Sprístupnite" veci, ktoré ľudia môžu kúpiť za časové peniaze. Jednoduché to je napríklad s jedlom. Americké potravinové banky s radosťou prijímajú časové peniaze. Taktiež "predávať" použité počítače bol skvelý nápad. Obe možnosti sú dôkazom toho, ako prebytok môže byť za časové peniaze úspešne predávaný.
Členstvo v klube, za ktoré sa platí časovými peniazmi je ďalší overený nápad. Pri tejto alternatíve sústreďte svoju energiu na vytváranie výhod, ktoré členom z členstva v klube vyplývajú. Môžu to byť rôzne zľavy, večierky a iné podujatia. Môžete vytvoriť kategórie členstva ako bronzovú, striebornú alebo zlatú, od ktorých sa budú odvíjať aj kategórie výhod.
Poriadajte rôzne vzdelávacie kurzy, tréningy, vzdelávanie pre dospelých, večerné kurzy a iné vzdelávacie podujatia, ktoré si ľudia inak nemôžu dovoliť.
Zabezpečte, aby časť ceny tovaru, ktorý predávajú miestny podnikatelia, mohli členovia časovej banky platiť v časových peniazoch. Podnikatelia musia pochopiť, že verejné dobro, o ktoré sa časová banka stará, nie je užitočné len pre konkrétne rodiny a susedov, ale aj pre nich samotných.
Vytvorte ponuku špeciálnych podujatí, exkurzií a výletov, otvorte videopožičovňu alebo požičovňu náradia. Za tieto služby by sa samozrejme platilo časovými peniazmi.
Spomenuté spôsoby okrem iného vyšlú do sveta správu, že využitie zľavy alebo služby predchádzalo poskytnutie pomoci niekomu inému.
Uvádzanie cien v časových peniazoch vyvolá zvedavosť a pritiahne nových členov.
Povzbudzujte svojich členov k tomu, aby svoje časové peniaze darovali k sviatku alebo pod stromček.
Umožnite členom, aby svoje časové peniaze mohli použiť aj v iných bankách.
Koľko by napríklad v časových peniazoch stál lístok do tomboly, v ktorej by bolo možné vyhrať vianočného kapra?