Časová Banka a starostlivosť o dôchodcov

Japonsko má jednu z najrýchlejšie starnúcich populácií rozvinutého sveta. Do roku 2005 dosiahne obyvateľstvo nad 65 rokov 18,5% z celkového počtu obyvateľov.
Skupina 300 neziskových organizácií vytvorila špeciálnu menu nazvanú Hureai Kippu. (doslovne „poukazy vzájomnej opatery„), ktorá funguje na princípoch časovej banky.
Ľudia poskytujúci tieto služby môžu zbierať kredity na „účte časových úspor zdravotnej starostlivosti“, z ktorého môžu čerpať v prípade potreby, napríklad keď sami ochorejú. Tieto kredity fungujú ako doplnok k normálnemu programu zdravotného poistenia, za ktorý sa platí v jenoch. Okrem toho mnohí uprednostňujú prevádzanie časti alebo aj všetkých Hureai Kippu kreditov na svojich rodičov, ktorí môžu žiť aj v iných častiach krajiny. Na uskutočňovanie takýchto prevodov vznikli dve súkromné elektronické zúčtovacie centrá. Pritom sa urobil jeden zvlášť dôležitý objav. Pretože poskytovaná kvalita starostlivosti je vyššia, starší ľudia uprednostňujú služby poskytované ľuďmi platenými v Hureai Kippu pred ľuďmi platenými v jenoch.