Časová Banka a bývanie

V Baltimore existuje realitná kancelária, ktorá časť nájmu svojich bytov účtuje v časových peniazoch. Nájom je teda nižší o osem časových kreditov, ktoré musia byť odpracované v prospech najbližšieho okolia.
Veľa z tohto nájomného môžu urobiť aj deti. Možno navštíviť starých alebo opustených ľudí, zabezpečiť babysitting, bezpečnostné hliadky...
Obyvatelia týchto domov vedia, že výsledkom tohto netradičného nájmu je lepšie a bezpečnejšie miesto pre život. Preto sú pripravený ho platiť a ponuku prijímajú veľmi pozitívne.
Problém vzniká ak tento nájom niekto z najrôznejších príčin nezaplatí. Tento problém je riešený prostredníctvom veľkej sociálnej kontroly a občianskej zodpovednosti, ktorá vďaka tomuto nápadu v komunitách vznikla. Preto sa takmer nestáva aby niekto „nezaplatil“.