Časová Banka a lekárska starostlivosť

Časová banka v Rushy Green, v južnom Londýne, je koordinovaná z ordinácie miestneho lekára.
Je všeobecne známe, že k lekárom chodí množstvo ľudí, ktorým sa nedá pomôcť liekmi a na ich choroby vlastne ani žiadne lieky neexistujú. Chýba im niečo úplne iné. A tak doktori píšu recepty na priateľskú návštevu a posielajú ich do časovej banky. Časová banka recept vyplní a zabezpečí pomoc. Lekári takto začali pomáhať ľuďom s psychickými problémami, najmä dlhotrvajúcou depresiou.
Prostredníctvom tejto banky sa pravidelne potvrdzuje téza, že ľudí v zásade nezaujíma dobrovoľníctvo, a v skutočnosti sa nezaujímajú ani o konanie dobra. Ale ak zistia, že existuje istá osoba, ktorá potrebuje niečo, čo dokážu urobiť, urobia to. Nevieme prečo, možno z akejsi ľudskej solidarity. Ako náhle si uvedomia, že niekomu reálne pomohli, v tejto činnosti potom pokračujú a zarábajú svoje časové peniaze. A majú z toho radosť.
Výsledok je ten, že pacienti zrazu nepotrebujú doktora tak často ako predtým a i lieky sú nahradené niečím iným.