Časová Banka a problém šikany na školách

V Chicagu je dvadsaťdva škôl, vo veľmi chudobných oblastiach, kde je problém šikany a celkovej disciplíny na horšej ako zlej úrovni. Problém sa začal riešiť opäť prostredníctvom časovej banky, do ktorej sú zapojení starší žiaci. Títo sa prostredníctvom systému stávajú tútormi mladším. V praxi to vyzerá tak, že šesťnásťročný pomáha štrnásťročnému. Za túto pomoc zarobí časové peniaze, za ktoré si môže kúpiť použitý počítač.
Ľudia vo veku 14-16 rokov obyčajne nemajú veľký záujem pomáhať a zapájať sa dobrovoľníckych programov.
Obyčajne teda pre nich nie je veľmi atraktívne pracovať v časovej banke. Takisto chcú ospravedlnenie, výhovorku pre priateľov, prečo to robia, ak to robia. Nápad vyplácať prácu starými počítačmi je nesmierne efektívny. Tínedžeri sa môžu vyhovoriť, že pomáhajú len kvôli počítačom. Ale v skutočnosti tiež potrebujú byť užitoční.
Jeden z neočakávaných výsledkov je fakt, že zo škôl takmer vymizla šikana. Je predsa nevhodné šikanovať niekoho, komu robím tútora.