Časová Banka

Časová banka je banka takmer ako každá iná, až na pár drobností ako napr., že nepracuje s peniazmi, ale s časom a ľudským faktorom.

 

Budeme ju vyvíjať vo viacerých fázach. V prvej fáze Časová Banka ponúka možnosť darovať nejakú službu niekomu zo zaregistrovaných užívateľov. Je to tak z dôvodu vývinu systému na ktorom táto Časová Banka stavia. Bude tu tiež dôležité zadať aktivity, ktoré vieme ponúkať resp. ktoré vieme prijať. Takže po zaregistrovaní je možné vytvoríť buď ponuku, alebo potrebu. Po vykonaní služby stačí do systému zadať aká služba bola vykonaná a koľko Časíkov (časových kreditov) za ňu príjemcovy dáme.


V Časovej Banke nejde o finančnú transakciu, ale o výmenu času jednotlivých členov. V časovej banke nezískate výhodne úroky a lákavú prémiu, ale dobrý pocit a krajší pohľad na svet.

 

Ľudia zapojení do systému zarábajú svoje "časové peniaze" vykonaním určitej služby pre iného člena systému. Je tu vypracovaný aj zoznam ponuky prác a zoznam potrieb členov Časovej Banky.


Hlavným motívom je, že každý niečo potrebuje a každý je schopný niečo ponúknuť. V prípade potreby sa stačí skontaktovať prostredníctvom emailu, alebo telefonicky s človekom, ktorý niečo potrebuje, resp. ponúka a dohotnúť sa, kedy a v akom rozsahu službu ponúka, alebo príjma. Táto Časová Banka je trochu odlišná od predošlých systémov, keďže funkciu koordinátora má spĺňať tento portál.
 

Každou strávenou hodinou v prospech niekoho iného, bez ohľadu na druh vykonanej práce, každý člen zarobí jeden časový peniaz. Nerobia sa rozdiely medzi varovaním detí alebo odbornou radou právnika.

 

Tento "peniaz" putuje na konto člena, alebo je možné ním zaplatiť ďalšiu službu vykonanú iným členom časovej banky alebo zaplatiť servis, tovar, služby inštitúcie, ktorá je do systému zapojená. Je možné taktiež darovať nejakému staršiemu alebo chorému členovi systému, ktorý nemá veľa možností Časíky zarobiť.

V niektorých systémoch je možné nimi platiť dokonca aj určité percento nájomného alebo nimi odčiniť nejaký prehrešok proti zákonu. To bude riešené v ďaľšej fáze Časovej Banky.


Časová banka teda uschováva a spravuje časové peniaze, ktoré ľudia zarobili prostredníctvom pomoci iným ľuďom alebo svojmu okoliu.

Časové peniaze každého člena sú uschovávané na jeho osobnom účte, z dôvodu transparentnosti sa stav Časíkov nachádza pod profilom užívateľa.

Portál Časovej Banky spája ľudí, ktorí potrebujú pomoc, s ľuďmi, ktorí môžu túto pomoc zabezpečiť. Účet si každý môže sledovať v detailoch transakcii, ktoré boli vykonané.