Časová Banka a právnická firma

Vo Washingtone je veľká právnická firma s názvom Holland and Knight. Je tam ale i jedna veľmi chudobná oblasť, ktorá sa volá Shore Howard.
Shore Howard žiadalo o pomoc spomínanú právnickú firmu kvôli veľkému množstvu rozličných otázok. Chceli udržať otvorenú školu, ochrániť a znovu otvoriť svoj park, vyčistiť políciu od korupcie, chceli sa zbaviť drogových dílerov. Množstvo práce.
Každá právnická firma by za takýto rozsah práce chcela i primeranú mzdu. Holland a Knight svoju prácu ale ohodnotili inak. Vyúčtovali svoj čas a energiu na dvestotisíc časových kreditov. Toto muselo byť splatené komunitou, vzájomnou pomocou v komunite. Samozrejme nie pomocou pre právnickú firmu, ale pomocou jeden druhému.
Obyvatelia Shore Howard svoj dlh splatili organizovaním bezpečnostných hliadok, vyučovaním na školách, zapisovaním počtu áut drogových dílerov... A ono to fungovalo!