Podmienky používania

Používanie časovej banky

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli zapojiť do systému časovej banky. Prvým krokom pre zapojenie sa je registrácia a potom už len ponúkanie vašich služieb iným účastníkom (klientom) a využívanie ponúkaných služieb. Registrácia je veľmi rýchla, jednoduchá a po vyplnení formulára sa vám vytvorí Profil – účet, kde sa budú zapisovať časové kredity a služby, ktoré ste ponúkli alebo využili.

Ponuky a potreby
 
Svoje služby ponúkate tak, že ich napíšete do záložky Ponuky. Ponúkane služby iných účastníkov si môžete pozrieť v záložke Potreby. Každý člen ČB by mal pomoc nielen prijímať, ale aj ponúkať. Užívatelia o službu požiadajú tým, že oslovia telefonicky,  e-mailom alebo súkromnou správou ponúkajúceho alebo požadujúceho.

Transakcie a časové kredity

Každý nový člen Časovej Banky má  bezprostredne po registrácii na svojom konte nula časových kreditov. To sa potom mení na základe toho, koľko času venoval pomoci druhým a koľko času túto pomoc prijímal.

Každá transakcia je v Časovej Banke zaznamenaná. Po každej transakcii klientovi, ktorý službu ponúkol, pribudne na účet toľko času, koľko pomoc trvala. Klientovi, ktorý službu využil, sa toľko času odčíta. Svoj účet si môžete pozrieť kliknutím na Profil v hlavnom navigačnom paneli. Časové kredity sa zaznamenávajú v hodinách, polhodinách alebo štvrťhodinách.

Prevod časových kreditov prebieha nasledovne: Po vykonaní služby/pomoci prevedie časové kredity zo svojho účtu osoba, pre ktorú bola služba vykonaná. Spraví tak zadaním údajov do formuláru na pravom paneli, ktorý sa zobrazí vždy, ak je v sekcii Potreby, alebo Ponuky. Zvolí osobu ktorej prevádza časové kredity, sumu a popíše, za čo bolo zaplatené.

Ďalšie podmienky a pravidlá :)

Prevádzkovateľ Časovej Banky nezodpovedá za kvalitu prevedených služieb, za ich bezškodový priebeh, za ich zneužitie, ani za príspevky iných užívateľov. Členovia Časovej Banky sa zaväzujú, že nebudú ponúkať ani požadovať služby hanlivého či erotického obsahu, služby podporujúce násilie a ani iné služby, siahajúce mimo zákona. Každý je oboznámený so svojimi právami a povinnosťami v rámci systému.

A to najpodstatnejšie na záver ...

Každý má nejakú špeciálnu schopnosť alebo talent, o ktorý sa môže so svojím okolím podeliť každý ma čo ponúknuť. Prispievanie do Časovej Banky akýmkoľvek spôsobom podporuje fungovanie Časovej Banky.